CarlosGV

Funding Rate FTX-Binance

CarlosGV Uppdaterad   
Get average funding rate for FTX and Binance Futures.
Versionsinformation:
- Adds symbol inputs to check any pair you want.
- Fixes precision issue. Now live funding rate is visible in the indicator name bar.
- Updates Pine Script to version 5.

Carlos GV
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?