KivancOzbilgic

The Vostro Indicator by KIVANÇ fr3762

The VOSTRO indicator is a trend indicator that automatically provides buying and selling signals. The indicator marks in a window the potential turning points. The indicator is recommended for scalping.

The Vostro indicator determines the overbought zones (value greater than +80) and the oversold zones (less than the -80 level)

BUY signal: The Vostro curve moves below the -80 level and forms a trough – Turnaround of the upward trend

SELL signal: The Vostro curve moves above the +80 level and forms a peak – Downward trend


further info:
www.prorealcode.com/...dicators/vostro-vst/


Here's the link to a complete list of all my indicators:
t.co/S1BKCefdp9?amp=1


Yazar: KıvanÇ @fr3762 twitter

Şimdiye kadar paylaştığım indikatörlerin tam listesi için: t.co/S1BKCefdp9?amp=1


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?