UnknownUnicorn1513138

BTC: CME Futures vs. Exchange Spreads

As you can see, this script plots the current (10-min. delayed) CME Futures price versus Bitfinex, Bitstamp , and Coinbase prices.

It's displayed here on a 30 minute view because at the time of writing the futures have been alive for approximately one day. The script will likely be more useful on longer time frames as a macro-level indicator.

It's pretty simple to adapt this to additional exchanges
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?