StCogitans

Sizeblock

StCogitans Uppdaterad   
Price change indicator in the form of diagonal rows.

The calculation is based on the percentage or tick deviation of the price movement (indicated in the "Deviation" parameter), which is displayed on the chart in the form of rows.

The row consists of the base middle line, upper and lower limits:
  • The middle line is the basis for the upper and lower limits of the current row.
  • The upper and lower limits are deviations from the base middle line of the current row.

The base middle line is equal to the upper or lower limits of the previous row (if the price changes rapidly in one time interval, then the base middle line of the current row is greater than the upper limit of the previous row or less than the lower limit of the previous row by an equal number of deviations depending on the direction of price movement). At the beginning of the calculation, the base middle line is equal to the initial value of the first row.

The "Quantity" parameter determines the deviation for the upper or lower limits depending on the direction of the price movement, and the "U-turn" parameter determines the deviation for changing the direction of the price movement.

The rule for constructing a new row:
  • The "Source" parameter accepts, depending on the choice, the price of high, low values or the closing price from the time interval of the chart.
  • When the price reaches the upper or lower limits of the row and goes beyond them, a new row is formed with the same parameters for deviation of the upper and lower limits from the base middle line, depending on the direction of price movement.

By adjusting certain deviations, you can clearly see the local trend and reversal points on the chart.
A useful tool for tracking price direction.

Thanks for your attention!
Versionsinformation:
Updating code.
Versionsinformation:
Updating chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?