Powerscooter

BTC Profitable Wallets Strategy

Powerscooter Uppdaterad   
BTC Profitable Wallets Strategy - plots the percentage of profitable BTC wallets and places long orders when the profitable wallet share crosses above 50%, historically a very accurate point to catch the next Bull Run early.

The only setting is a smoothing option using the Moving Average method and length of your choice.

On Chain Data is queried from IntoTheBlock.

This is a 'HODL' strategy, with no exit given. If you'd like to see the historical performance check the Open Profit or place a sell order at the current date.
Versionsinformation:
Made the profitable wallet threshold that initiates a buy order adjustable. Default value remains 50%.
Versionsinformation:
-Added support for a large number of other Chains, including ETH, DOGE, ADA and many more!
-Select your chain in the new input called "Blockchain"
Versionsinformation:
Fixed bug concerning trade execution with custom wallet threshold.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?