synth0

Golden/Death Cross Predictor (by Alex L.)

Golden/Death Cross indicator to picture if we're in a Bull or Bear trend, but it's much more - it indicates a potential upcoming golden/death cross, draws a potential continuation of the moving averages to indicate when it might occur, shows a 4-hourly cross which can often alert of a potential trend reversal, and is multi timeframe!

  • Potential Golden/Death Cross Mark - shows a potential upcoming golden/death cross (with approximate % for its occurrence as a hint).
  • Potential Golden/Death Cross Projection - shows a potential continuation of the MAs to visually illustrate when the potential cross might occur.
  • Actual Golden/Death Cross Mark - all previous golden/death crosses are marked on chart with a green/red "X" (which is when indicator's "Short Term MA" crosses "Long Term MA" up or down).
  • Actual 4-hourly Golden/Death Cross Mark - shows latest golden/death cross on 4-hourly timeframe (regardless of chart's timeframe), which can alert of potential higher timeframe trend reversal.
  • Multi Timeframe - you can set indicator's timeframe having chart in different timeframe.

Enjoy!
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?