FederalXBT

Blackrock Spot ETF Premium BTCUSD (COINBASE) V1

I created an indicator that takes the spot BTC/USD pair from major exchanges and compares it to the Spot BTC/USD pair on Coinbase that institutions will use for their Spot ETFs.

Blackrock Spot ETF Premium BTCUSD (COINBASE)

I suspect we will see a new "Kimchi Premium" where the Spot ETF pressures from institutions will raise the Coinbase Bitcoin price by a factor of 10-50% premium to the other exchanges.

Naturally excess coins from other exchanges will flow into Coinbase to capture this.

This indicator should be good for some time until one of the other exchanges delist or stop using BTCUSD "spot" If it breaks it I will update it if I remember.FederalXBT,
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?