LonesomeTheBlue

Fibonacci levels MTF

Hello All,

I got some requests for a script that shows Fibonacci Levels of Higher Time Frame Candles. so I made/published this script. I hope it would be useful for you.

Options:
You can set Higher Time Frame, by default it's 1 Day.
Optionally it can use Current or Last Candle of higher time frame to calculate/show its Fibonacci Levels.
It can show higher time frame candles at the background optionally. You can change its colors.
You can enable/disable/change each Fibonacci levels and their colors.
You can enable/disable Fibonacci Labels that is shown at the right ride and see only Fibonacci lines/levels

example, Fibonacci levels with higher time frame candles:

P.S. if you have ideas to improve this script, drop a comment under the script please


Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?