NoveltyTrade

Cumulative Volume Delta (CVD)

█ OVERVIEW

Cumulative Volume Delta (CVD) is a volume-based trading indicator that provides a visual representation of market buying and selling pressure by calculating the difference in traded volumes between the two sides. It uses intrabar information to obtain more precise ​volume delta information than methods using only the chart's timeframe.

Volume delta is the net difference between Buy Volume and Sell Volume. Positive volume delta indicates that buy volume is more than sell volume, and opposite. So Cumulative Volume Delta (CVD) is a running total/cumulation of volume delta values, where positive VD gets added to the sum and negative VD gets subtracted from the sum.

I found simple and fast solution how to calculate CVD, so made plain and concise code, here is CVD function :
cvd(_c, _o, _v) =>
  var tcvd = 0.0,    delta = 0.0
  posV   = 0.0,    negV = 0.0
  totUV  = 0.0,    totDV = 0.0
  switch
    _c > _o     => posV += _v
    _c < _o     => negV -= _v
    _c > nz(_c[1]) => posV += _v
    _c < nz(_c[1]) => negV -= _v
    nz(posV[1]) > 0 => posV += _v
    nz(negV[1]) < 0 => negV -= _v
  totUV        += posV
  totDV        += negV
  delta        := totUV + totDV
  cvd         = tcvd + delta
  tcvd        += delta
  cvd
where _c, _o, _v are close, open and volume of intrabar much lower timeframe.

Indicator uses intrabar information to obtain more precise ​volume delta information than methods using only the chart's timeframe.
Intrabar precision calculation depends on the chart's timeframe:

CVD is good to use together with open interest, volume and price change.
For example if CVD is rising and price makes good move up in short period and volume is rising and open interest makes good move up in short period and before was flat market it is show big chance to pump.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?