xfuturesgod

Pin Candle Detection

Pin candles are a variation of hammer candles that are useful in technical analysis . In particular, when combined with volume profile studies, they can be a powerful set up for long entries or other decision making.

For example, when looking at volume profiles, a long entry would be a fair value area (i.e. 40%) below the close of a pin candle. When combined with a support level , the set up is stronger.

While most scripts look for hammer candles, pin candles are somewhat different in that the length of the wick is significant.

This script and its parameters was built for ES futures 15 min chart in mind.

This script is unique in that it allows for the below parameters to be adjusted to suit other instruments and timeframes:

1. Fib level: Candle must close within a certain retracement level). My preference is 0.55. Some traders like 0.5, while others prefer 0.33
2. Wick length: Pin candles differ from pure hammers in that the length of the wick must be significant. My preference is 7 points on ES (as in $ and not ticks)

Add this script to your alerts to no longer miss these set ups.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?