joeloncrypto

Joel on Crypto - MACD Scalping

Joel on Crypto - MACD Scalping

This is a Scalping indicator primarily intended for the 5 minute time frame.

It is based on the Crypto Scalping YouTuber Joel on Crypto's popular 5 minute scalping strategy and this is the indicator he personally use when Scalping.

This is a Multi-timeframe indicator where if you use it on the 5 minute time frame, the MACD Histogram bars will be based on the 1 minute timeframe.

The purpose of this indicator is not to trade it like a bot. The purpose is to grab the traders attention a time where there COULD be a scalping opportunity.

Use this indicator at your own risk.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?