tarasenko_

[EDU] RSI Momentum Bands

tarasenko_ Uppdaterad   
RSI Momentum Bands serve a purpose to find best RSI momentum for entering a trade.

Indicator is built simply:
1st RSI MA is smoothed RSI by little period, 2nd RSI MA is smoothed RSI by a bigger period.
Then we calculate standard deviation from the 2nd MA and make upper and lower band.

The rules for trades are simple:
  • When RSI is above higher band - Buy;
  • When RSI is below lower band - Sell.

The indicator is for educational purposes only to present trades a momentum bands concepts, widely used across professionals.

Hope you will find it helpful.
Take your profits!

- Tarasenko Fyodor
Versionsinformation:
+ Quick color fix.
Versionsinformation:
+ Filling.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?