KivancOzbilgic

Trailing Resistance MTF

TRAILING RESISTANCE INDICATOR is a helpful tool for traders to help one of the common problems that they face: where to buy/sell?

by using trailing resistance you can easily decide and see possible upward movements and understand if you are in a safe zone.Using Trailing Resistance is just simple:

Go long/ Buy when price crosses above the indicator,
Stay on short position if prices are below the indicator.

The indicator is calculated from previous Lows and doesn't the value won't change until prices makes higher lows.

Multiple Time Frame Version of Trailing Stop Loss Indicator

Trailing Stop Loss Indicator by KıvanÇ fr3762


TRAILING STOP LOSS INDICATOR is a helpful tool for traders to help one of the greatest problems that they face: where to sell?

by using trailing stop loss you can easily decide and see possible downward movements and understand if you are in a safe zone.Using Trailing Stop Loss is just simple:

Go short/ Sell when price crosses down the indicator,
Stay on long position if prices are above the indicator.

The indicator is calculated from previous Lows and doesn't the value won't change until prices makes higher lows.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?