NickDolan_dev

MA Streak Change Channel

NickDolan_dev Uppdaterad   
Change Channel is like KC unless it uses percentage changes in price to set channel distance. Midline is zero-lag smoothed ROC with dynamic period based on MA Streak indicator, if MA Streak shows an ongoing trend, midline going strong and break out the channel.

Consider using ▲ green areas as a signal to buy and ▼ red areas as a sell signal. It works best in a flat market. Use in combination with other indicators.
Versionsinformation:
* Midline is ROC with dynamic period based on MA Streak indicator.

- Clean up the code
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?