QuantNomad

Volatility Adjusted Momentum

It's a script that computes volatility-adjusted momentum indicators.
The problem with the momentum indicator is that it's absolute and it's hard to interpret its value. For example, if you'll change the timeframe or instrument value of Momentum will be very different.
We tried to solve that by expressing momentum in volatility. This way you can easier spot overbought/oversold values.
You can choose to use Standard Deviation or ATR for adjustments.

Thanks to @MUQWISHI for helping me code it.

Disclaimer
Please remember that past performance may not be indicative of future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.

My First Live Course: qntly.com/101
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?