djmad

[MAD] Moving Average Ribbons

This is a Ribbon builder tool that allows customization and display of multiple moving averages (MAs) on a chart.

The available MAs include simple, exponential, linear, weighted and many more.

You can set a range for the length of each MA and adjust the multiplicator of the range for the second MA.

A mixer for combining the two MAs is also available, and you can specify a range for the mixing.

Choose the number of Ribbons to display and toggle dynamic coloring on or off.

Enable single plots and one average plot as needed.
If more than 20 LMA's are calculated, especially when using bigger lengths, a timeout error may occur as the maximum runtime is limited to 20s/40s.

have fun

Trader & coder. TA & NFTs.
bitblockwizard.com more at bitblockart.com
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?