godtrix

Bitcoin 2-Year MA Multiplier by Godtrix

Hi guys, I found this tool very useful and accurate, but can't find it on Trading View, so I made one for myself and everyone here ;)

Alert is available too.

Indicator Overview

The 2-Year MA Multiplier is intended to be used as a long term investment tool.

It highlights periods where buying or selling Bitcoin during those times would have produced outsized returns.

To do this, it uses a moving average (MA) line, the 2yr MA, and also a multiplication of that moving average line, 2yr MA x5.

Note: the x5 multiplication is of the price values of the 2yr moving average, not of its time period.

Buying Bitcoin when price drops below the 2yr MA (green line) has historically generated outsized returns. Selling Bitcoin when price goes above the 2yr MA x 5 (red line) has been historically effective for taking profit.

Why This Happens

As Bitcoin is adopted, it moves through market cycles. These are created by periods where market participants are over-excited causing the price to over-extend, and periods where they are overly pessimistic where the price over-contracts. Identifying and understanding these periods can be beneficial to the long term investor.

This tool is a simple and effective way to highlight those periods.

Credit to & Created By
Philip Swift

Date Created
July 2017

BITSTAMP:BTCUSD

NFT | PINESCRIPT CODER
(PM for pine script coding services)

Trading Discord: https://discord.gg/SjKsSQNz4h

DISCLAIMER: Everything I post or said do not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or any other sort of advice.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?