Fontiramisu

MACD Potential Divergence - Fontiramisu

Fontiramisu Uppdaterad   
Indicator showing potential momentum divergences on MACD Momentum.

The problem with the classic divergence is that when the signal appears, it is sometimes too late to enter a trade.
The potential divergence corrects this problem by signaling the beginning of a potential divergence.

MACD is a momentum indicator that offers relevant insights with divergences.

Potential divergences are indicated with the letter B and a red color for Bearish Div or Green color for Bullish Div .
Potential divergence is confirmed when the line and the label "Bear"' or "Bull" appear.
Versionsinformation:
Chart Update.
Versionsinformation:
Update chart.
Versionsinformation:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?