Biffy

Moving Averages - Backtesting

Alerts script that has triggers on multiple moving average crossovers so that profit is maximised, it also has an optional control moving average, enabled by default, that when active will stop trading when the price (first ma) is below the control moving average.

Source code is open so that others can use and modify
Click Below for Alerts Study version:
Disclaimers, not an expert, not intended to be financial advise.

Biffy
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?