sl-wk

Realized volatility differential

About
This is a simple indicator that takes into account two types of realized volatility: Close-Close and High-Low (the latter is more useful for intraday trading).

The output of the indicator is two values / plots:
  • an average of High-Low volatility minus Close-Close volatility (10day period is used as a default)
  • the current value of the indicator

When the current value is:
  • lower / below the average, then it means that High-Low volatility should increase.
  • higher / above then obviously the opposite is true.

How to use it
It might be used as a timing tool for mean reversion strategies = when your primary strategy says a market is in mean reversion mode, you could use it as a signal for opening a position.
For example: let's say a security is in uptrend and approaching an important level (important to you).
If the current value is:
  • above the average, a short position can be opened, as High-Low volatility should decrease;
  • below the average, a trend should continue.

Intended securities
Futures contracts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?