Historisk volatilitet

Historisk volatilitet är ett mått på hur mycket priset avviker från dess genomsnitt under en viss justerbar tidsperiod. Ju mer priset fluktuerar desto högre indikatorvärde. Observera att det inte mäter riktningen för prisändringar, bara hur volatilt priset har blivit. Det finns flera anledningar att bry sig om volatilitet men det är främst en riskmått. När volatiliteten ökar, gör risk och osäkerhet det också och vice versa. Traders kan använda indikatorn för att flagga instrument med hög volatilitet vilket kan peka på en trendbyte. Den används ofta i kombination med andra signaler.
Visa fler skript
1
23
...
11
1
2
...
11