cheatcountry

Daily Factor Indicator [CC]

The Daily Factor Indicator was created by Andrea Unger (Stocks and Commodities Jun 2023 pgs 26-31), and this is a new volatility indicator that compares the body, which is the absolute difference between the previous open and previous close, and the range which is the difference between the previous high and previous low. The indicator is calculated by dividing the body and range to determine the volatility for the previous bar. This indicator will range between 0 and 1. Values closer to 1 mean very high volatility, and values closer to 0 mean very low volatility. I have introduced a simple moving average strategy to decide buy or sell signals and colors. Darker colors mean the indicator is above the threshold level, and lighter colors mean the indicator is below the threshold level. Colors are shades of green when the price is above the moving average and shades of red when the price is below the moving average. Feel free to try out your own threshold level and general buy and sell signals.

Let me know if there are any other indicators you would like me to publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?