UDAY_C_Santhakumar

UCS_Trader Pressure Indicator -V1

Welcoming everyone to a simple Indicator. I have used the volume of a stock to establish how commited the market for that particular ticker is when it comes to a direction.

The idea behind the indicator is how much of commitment there is towards a move.

*** This indicator is non directional*** ie., It just measures the commitment behind a move.

Why is it important.

Let's say we have a uptrending stock with low commitment (pressure), the bounce on any pullback will not be able carry that any further. So the pressure on the Pullback could drop the stock below and add additional risk. Only for us to wish and think, we checked that previously.

Essentially, If a Trend is being established with a strong pressure (VOLUME BASED). It is more likely to continue.

How you would use this is upto you. But general ideas in Some of these snapshots.
Concluding -

The trend in combination with TPI - Stronger Trend.

In such stronger trends - A pullback (oppsing the trend) have higher probability to bounce.NOTE - Experiement with the indicator and Trade at your own risk This is a tool, not a system.

Feedbacks are welcome and will be considered for improvement.

Best Wishes

Uday C Santhakumar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?