LonesomeTheBlue

RSI Radar Multi Time Frame

Hello All!

First of all many Thanks to Tradingview and Pine Team for developing Pine Language all the time! Now we have a new feature and it's called Polylines and I developed RSI Radar Multi Time Frame. This script is an example and experimental work, you can use it as you wish.

The scripts gets RSI values from 6 different time frames, it doesn't matter the time frame you choose is higher/lower or chart time frame. it means that the script can get RSI values from higher or lower time frames than chart time frame.

It's designed to show RSI Radar all the time on the chart even if you zoom in/out or scroll left/right.

You can set OB/OS or RSI line colors. Also RSI polyline is shown as Curved/Hexagon optionally.

Some screenshots here:

Doesn't matter if you zoom out, it can show RSI radar in the visible area:

Another example:

You can change the colors, or see the RSI as Hexagon:

Time frames from seconds to 1Day in this example while chart time frame is any (30mins here)


Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?