NDB_Technologies

Coinbase_3-MIN_HFT-Strategy

This conceptual strategy trades against the short-term trend. The first position can be either long or short.
In the short-term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?