Peter_O

ADX+DMI MTF byPeterO

The goal of this study was to use ADX from Higher Timeframe - to determine trend direction

Why? Because ADX is very sensitive, able to show trend ending without any delay, but not in the middle of it.
Being able to see such immediate trend change on higher timeframe, is a great indicator of trend direction.
Adding just security() calls to 'highest', 'lowest' and 'close' didn't seem right, because it produced some ugly ADX , D+ and D- plotlines.
I wanted to see plotlines, which look exactly like those on actual higher timeframe. Therefore I modified the calculations.

You can read more about my take on (not) using security() calls in my other source code indicator RSI MTF: link in comments.

On top of all that, I added interpretation of DMI readings, because it is not as simple as plus>minus + ADXrising = uptrend.
So GREEN background means higher timeframe uptrend and RED background means downtrend.

I auto-execute TradingView Alerts into MT4/MT5 using this: https://www.tradingconnector.com 1-second delivery. Ping me if you need support with installation.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?