capissimo

Machine Learning: kNN-based Strategy (update)

capissimo Uppdaterad   
kNN-based Strategy (FX and Crypto)

Description:

This update to the popular kNN-based strategy features:
improvements in the business logic,
an adjustible k value for the kNN model,
one more feature (MOM),
a streamlined signal filter and
some other minor fixes.

Now this script works in all timeframes !

I intentionally decided to publish this script separately
in order for the users to see the differences.
Versionsinformation:
Major fix: added scaling function for the mom feature. Mom requires scaling to the range of .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?