zdmre

Financial Radar Chart by zdmre

zdmre Uppdaterad   
Radar chart is often used when you want to display data across several unique dimensions. Although there are exceptions, these dimensions are usually quantitative, and typically range from zero to a maximum value. Each dimension’s range is normalized to one another, so that when we draw our spider chart, the length of a line from zero to a dimension’s maximum value will be the similar for every dimension.

This Charts are useful for seeing which variables are scoring high or low within a dataset, making them ideal for displaying performance.

How is the score formed?

Debt Paying Ability
if Debt_to_Equity < %10 : 100
elif < 20% : 90
elif < 30% : 80
elif < 40% : 70
elif < 50% : 60
elif < 60% : 50
elif < 70% : 40
elif < 80% : 30
elif < 90% : 20
elif < 100% : 10
else: 0

ROIC
if Return_on_Invested_Capital > %50 : 100
elif > 40% : 90
elif > 30% : 80
elif > 20% : 70
elif > 10% : 50
elif > 5% : 20
else: 0

ROE
if Return_on_Equity > %50 : 100
elif > 40% : 90
elif > 30% : 80
elif > 20% : 70
elif > 10% : 50
elif > 5% : 20
else: 0

Operating Ability
if Operating_Margin > %50 : 100
elif > 30% : 90
elif > 20% : 80
elif > 15% : 60
elif > 10% : 40
elif > 0 : 20
else: 0

EV/EBITDA
if Enterprise_Value_to_EBITDA < 3 : 100
elif < 5 : 80
elif < 7 : 70
elif < 8 : 60
elif < 10 : 40
elif < 12 : 20
else: 0

FREE CASH Ability
if Price_to_Free_Cash_Flow < 5 : 100
elif < 7 : 90
elif < 10 : 80
elif < 16 : 60
elif < 18 : 50
elif < 20 : 40
elif < 22 : 30
elif < 30 : 20
elif < 40 : 15
elif < 50 : 10
elif < 60 : 5
else: 0

GROWTH Ability
if Revenue_One_Year_Growth > %20 : 100
elif > 16% : 90
elif > 14% : 80
elif > 12% : 70
elif > 10% : 50
elif > 7% : 40
elif > 4% : 30
elif > 2% : 20
elif > 0 : 10
else: 0
Versionsinformation:
Bug fixes.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?