Sofien-Kaabar

K's Reversal Indicator III

K's Reversal Indicator III is based on the concept of autocorrelation of returns. The main theory is that extreme autocorrelation (trending) that coincide with a technical signals such as one from the RSI, may result in a powerful short-term signal that can be exploited.

The indicator is calculated as follows:

1. Calculate the price differential (returns) as the current price minus the previous price.
2. the correlation between the current return and the return from 14 periods ago using a lookback of 14 periods.
3. Calculate a 14-period RSI on the close prices.

To generate the signals, use the following rules:

* A bullish signal is generated whenever the correlation is above 0.60 while the RSI is below 40.
* A bearish signal is generated whenever the correlation is above 0.60 while the RSI is above 60.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?