boitoki

Cloak & Dagger Heikin-ashi

boitoki Uppdaterad   
This indicator is intended to reduce market noise by averaging "Heikin-ashi" a few more times.
You can set the number of averages and how the closing price is calculated.

The Modes:
There are several presets.
The "Mode 1" is more conservative and flips fewer times, but with less noise.
(Averaged by 5 times, Close calculated by oc2)

The "Mode 2" is more aggressive, with more flips and faster timing.
(Averaged by 10 times, Close calculated by ohlc4)

Triggers:
Triggers the inversion of the bar. It can be visualized and alerts can be set.
Versionsinformation:
Improved noise reduction (Mode 2).
Versionsinformation:
Program improvements.
Versionsinformation:
Program improvement.
Versionsinformation:
Program improved.
  • Removed zigzag option.
  • Added a trigger "Range contraction".
  • Added a trigger "Entry levels guide".
Versionsinformation:
Program improvements.
  • Added entry position indicator.
Versionsinformation:
Program improvements
Versionsinformation:
Library updated and refactored.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?