JB_signal

Volume moving indicator

Hi guys,

This is a multiple Volume MA script. Editing is free for use.

You can use several ma lines by adding one indicator only, and I put 10,20,30,60,100,200 as a threshold which I frequently use.

It is made as an open source at any time possible, so that you are free for playing with it. Even you can add more if you are keen to do so.

Cheers,
JB
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?