akutsusho

Numbers Renko

akutsusho Uppdaterad   
Renko with Volume and Time in the box was developed by David Weis (Authority on Wyckoff method) and his student.
I like this style (I don't know what it is officially called) because it brings out the potential of Wyckoff method and Renko, and looks beautiful.
I can't find this style Indicator anywhere, so I made something like it, then I named "Numbers Renko" (数字 練行足 in Japanese).

Caution : This indicator only works exactly in Renko Chart.

////////// Numbers Renko General Settings //////////
Volume Divisor : To make good looking Volume Number.
ex) You set 100. When Volume is 0.056, 0.05 x 100 = 5.6. 6 is plotted in the box (Decimal are round off).
Show Only Large Renko Volume : show only Renko Volume which is larger than Average Renko Volume (it is calculated by user selected moving average, option below).
Show Renko Time : "Only Large Renko Time" show only Renko Time which is larger than Average Renko Time (it is calculated by user selected moving average, option below).
EMA period for calculation : This is used to calculate Average Renko Time and Average Renko Volume (These are used to decide Numbers colors and Candles colors). Default is EMA, You can choice SMA.

////////// Numbers Renko Coloring //////////
The Numbers in the box are color coded by compared the current Renko Volume with the Average Renko Volume.
If the current Renko Volume is 2 times larger than the ARV, Color2 will be used. If the current Renko Volume is 1.5 times larger than the ARV, Color1.5 will be used. Color1 If the current Renko Volume is larger than the ARV . Color0.5 is larger than half Athe RV and Color0 is less than or equal to half the ARV. Color1, Color1.5 and Color2 are Large Value, so only these colored Numbers are showed when use "Show Only ~ " option.
Default is Renko Volume based Color coding, You can choice Renko Time based Color coding. Therefore you can use two type coloring at the same time. ex) The Numbers Colors are Renko Volume based. Candle body, border and wick Colors are Renko Time based.

////////// Weis Wave Volume //////////
Show Effort vs Result : Weis Wave Volume divided by Wave Length.
ex) If 100 Up WWV is accumulated between 30 Up Renko Box, 100 / 30 = 3.33... will be 3.3 (Second decimal will be rounded off).
No Result Ratio : If current "Effort vs Result" is "No Result Ratio" times larger than Average Effort vs Result, Square Mark will be show. AEvsR is calculated by 5SMA.
ex) You set 1.5. If Current EvsR is 20 and AEvsR is 10, 20 > 10 x 1.5 then Square Mark will be show.
If the left and right arrows are in the same direction, the right arrow is omitted.
Show Comparison Marks : Show left side arrow by compare current value to previous previous value and show right side small arrow by compare current value to previous value.
ex) Current Up WWV is 17 and Previous Up WWV (previous previous value) is 12, left side arrow is Up. Previous Dn WWV is 20, right side small arrow is Dn.
Large Volume Ratio : If current WWV is "Large Volume Ratio" times larger than Average WWV, Large WWV color is used.

Sample layout
Versionsinformation:
I added Time divisor.
Versionsinformation:
fixed Large WWV calculation.
Versionsinformation:
fixed No Result Ratio calculation.
Versionsinformation:
fixed option name.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?