JacobAmos

ROC Tide

Adds some depth to the traditional rate of change ( ROC ) indicator. Instead of just having one ROC line with a single lookback period, this takes a minimum lookback period, n, and plots 20 ROC lines with lookback periods of n, 2n, 3n, ..., 20n. These lines will appear green when greater than zero, red when less than zero, and yellow when equal to zero by default.

Then it plots the average of those 20 ROC's as a yellow filled area so as to make it easier to see where the balance (or "tide") of the ROC waves are located.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?