exlux99

Swing forex strategy 15min

This is a strategy made using BB+ RSI indicators that seems to work great with 15 min major pairs for FOREX.

THe rules for it are simple:


For long we enter when the close of our candle crosses upwards the lower line and rsi crossover the over sold line
We exit long when we have a short entry.

For short we enter when the close of the candle crosses downwards the top line and rsi cross under the over bought line
WE exit short when we have a long entry.


Careful, this strategy has no risk management inside.


If you have any questions let me know !
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?