LonesomeTheBlue

Trend Following with Moving Averages

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,


With the info "Trend is Your Friend", you should not take position against the trend. This script checks multipte moving averages if they are above/below the closing price and try to find trend. The moving averages with the length 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 used. these are fibonacci numbers, but optionally you can change the lengths of each moving averages. while it's green you better take long positions, while it's red you better take short positions according to other indcators or tools.

Optionally you have "smoothing" option to get rid of whipsaws. it's enabled by default.

You have option to use following moving average types: EMA , SMA , RMA, WMA , VWMA . by default it's EMA

Also the script has "Resolution" option. with this option you can get the trend for other time frames, in following example 1h was set as for higher time frame on 15m chart:This should not be used as buy/sell signal indicators as it's tries to find trend but not entry points, you should use other indicators (such RSI , Momentum) or other tools to find buy/sell signals.


Enjoy!
Release Notes: arrays used
transp removed
Release Notes: smoothing part improved

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?