HPotter

Vertical Horizontal Filter Backtest

Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
in the market.

You can change long to short in the Input Settings
WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?