palitoj_endthen

multiple_ma_envelope


Description:
Moving Average is a well-known though simple technical analysis tool, that can be applied in most trading journeys. By adding an envelope (a certain amount above and below the moving averages, cited from Investopedia), the indicator aligned its aim to identify the reversal area i.e. when the price reaches the envelopes, the price tends to have a reverse. In this indicator, the improvement is by adding multiple envelopes at once, thus can identify the further phase of the reverse area when the price apparently continues current direction.

Upper Band = MA * (1 + %envelope)
Lower Band = MA * (1 - %envelope)

Notes:
1). In this indicator, the default value of the moving average utilized is set to 10, 20, 50, 100 respectively
2). The band initial value is set to 0.2, and increases by 0.2 for each increasing MA Length

Feature:
1). Multiple Moving Average Envelope
2). Information Table as displayed Rolling Deviation, Rolling Maximum Drawdown, and Value-at-Risk
Versionsinformation:
.
Versionsinformation:
Adjustment on Value-at-Risk
Versionsinformation:
slight adjustment on moving average using "switch"
Versionsinformation:
update on additional options to display moving average line, and adjustment of compounding growth within information value
Versionsinformation:
multiplier and group adjustment
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?