exlux99

Ultra Moving Average Rating Trend Strategy

This is a technical analysis strategy based initially on the rating strategy, but fully adapted and converted to moving average rating.

In this case we are using: Ichimoku, SMA, EMA, ALMA, SMMA, LSMA, VWMA, DEMA, HMA, KAMA FRAMA, VIDYA, JMA, TEMA, ZLEMA, TRIMA and T3 moving averages.

With all of them together I am making an index.

Rules for entry and exit:
If % percentage of all the moving averages is telling to go long , we go long or exit short. And viceversa for short.If there are any questions, please let me know !


🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?