ragamufin

Renko Chart Alerts with Pivots

ragamufin Uppdaterad   
Add alerts to renko charts to be notified when:

 • new brick
 • brick up
 • brick down
 • direction change
 • direction change up
 • direction change down

Also shows pivots based on brick reversals. Alerts also available for:

 • pivot breakout
 • pivot high breakout
 • pivot low breakout

You can hide the plots for pivot high/low and breakouts in the style tab of the settings for the indicator.

To add the alerts:

 • add the indicator to your renko chart
 • click add alert
 • click the condition dropdown and choose Renko Alerts
 • you should see all the alerts there and you can add any one or more to your chart
Versionsinformation:
fixed code for Direction Change Up and Direction Change Down alerts
Versionsinformation:
 • Added ability to see higher/lower high/Lows and alerts for them
 • Ability to use bricks with wicks as pivots
 • Alerts added for New Pivot, New Pivot High and New Pivot Low
Versionsinformation:
updated to show only the indicator on the chart
Versionsinformation:
publishing again to show only the indicator as previous publish still had other indicators on it
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?