20813

Multi Timeframe MACD

This will show you the MACD (no Signal Line) of the higher timeframes (up to 4h). Current Timeframe is colored blue, higher timeframes are colored from light gray to darker gray (you can change that).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Multi Timeframe MACD", shorttitle="MTF_MACD")
fast = input(12, title="Fastline", type=integer)
slow = input(26, title="Slowline", type=integer)
smoothing = input(9, title="Smoothing", type=integer)
src = input(close, title="Source", type=source)
show5m = input(true, title="show 5m", type=bool)
show15m = input(true, title="show 15m", type=bool)
show30m = input(true, title="show 30m", type=bool)
show1h = input(true, title="show 1h", type=bool)
show2h = input(true, title="show 2h", type=bool)
show4h = input(true, title="show 4h", type=bool)

fastMACurrent = ema(src, fast)
slowMACurrent = ema(src, slow)
macdCurrent = fastMACurrent - slowMACurrent

fastMA5m = security(ticker,"5",ema(src, fast))
slowMA5m = security(ticker,"5",ema(src, slow))
macd5m = sma(fastMA5m - slowMA5m,smoothing)

fastMA15m = security(ticker,"15",ema(src, fast))
slowMA15m = security(ticker,"15",ema(src, slow))
macd15m = sma(fastMA15m - slowMA15m,smoothing*2)

fastMA30m = security(ticker,"30",ema(src, fast))
slowMA30m = security(ticker,"30",ema(src, slow))
macd30m = sma(fastMA30m - slowMA30m,smoothing*4)

fastMA1h = security(ticker,"60",ema(src, fast))
slowMA1h = security(ticker,"60",ema(src, slow))
macd1h = sma(fastMA1h - slowMA1h,smoothing*6)

fastMA2h = security(ticker,"120",ema(src, fast))
slowMA2h = security(ticker,"120",ema(src, slow))
macd2h = sma(fastMA2h - slowMA2h,smoothing*12)

fastMA4h = security(ticker,"240",ema(src, fast))
slowMA4h = security(ticker,"240",ema(src, slow))
macd4h = sma(fastMA4h - slowMA4h,smoothing*24)

plot(macdCurrent, color=blue, title="fl current")


plot(show5m ? macd5m : na, color=interval < 5 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #aaaaaa : na, title="MACD 5m")
plot(show15m ? macd15m : na, color=interval < 15 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #999999 : na, title="MACD 15m")
plot(show30m ? macd30m : na, color=interval < 30 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #888888 : na, title="MACD 30m")
plot(show1h ? macd1h : na, color=interval < 60 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #777777 : na, title="MACD 1h")
plot(show2h ? macd2h : na, color=interval < 120 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly  ? #666666 : na, title="MACD 2h")
plot(show4h ? macd4h : na, color=interval < 240 and not isdaily and not isweekly and not ismonthly ? #555555 : na, title="MACD 4h")
//plot(show1D ? macd1D : na, color=not isdaily and not isweekly and not ismonthly ? #444444 : na, title="MACD 1D")