QuantNomad

Magic 8-Ball [QuantNomad]

QuantNomad Uppdaterad   
Sometimes get tired and what to create something fun and useless )
Here I developed a magic 8-ball. You can apply it to the chart, and it randomly will show you a prediction unique for your symbol/candle time.
Please don't take this prediction seriously; there is 0 rationale behind it. However, I believe it can outperform some traders here on TradginView =)

So it will show you one of the following messages:
  • Buy
  • Strong Buy
  • HODL
  • Sell
  • Strong Sell
  • Ask again later
  • Better not tell you now
  • Neutral
  • Cannot predict now
  • Very doubtful
Versionsinformation:
Fixed magic ball appearance for the new bars

My First Live Course: qntly.com/101
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?