FractalTrade15

Log Scale Linear Regression

This indicator is basically the standard linear regression but adjusted to be suitable for log scale.
You can use 2 different standard deviation values, choose the data source and lookback length.
The colors are chosen directly on the main menu.

Enjoy!
Release Notes: - Updated to Pine V5
- Indicator now uses interactive mode to select the starting point of the regression
- Added option to change the deviation multiples
- Added option to change line style (solid, dashed & dotted)
Release Notes: -Added option to input non integer deviation multiples (eg. 1.618, 2.5, etc)
-Added option to fill deviations:
https://s3.tradingview.com/snapshots/v/VABgJQiw.png
Release Notes: -Added option to fill channel

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?