loxx

Efficiency-Ratio-Adaptive EMA [Loxx]

Efficiency ratio was invented by Perry Kaufman as a measure of volatility and as a way of making some calculations adaptive. In his adaptive moving average he uses 3 periods for calculation which makes it a bit "cryptic" and, by all means, not so simple to use. This version is simplifying the whole thing without an intention to clone the KAMA indicator--but with the intention to use the efficiency ratio for adapting the average calculations and to use only two parameters for that:

  • period
  • price

Included:
  • Bar coloring

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?