HPotter

Shooting Star automatic finding script

Hi
Let me introduce my Shooting Star automatic finding script.
This is a bearish reversal candlestick which occurs in an uptrend. It has a long
upper shadow with little, or no lower shadow, and a small real body near the lows
of the session.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/04/2014
//    This is a bearish reversal candlestick which occurs in an uptrend. It has a long 
//    upper shadow with little, or no lower shadow, and a small real body near the lows 
//    of the session. 
////////////////////////////////////////////////////////////

study(title = "Shooting Star", overlay = true)
barcolor(open[1] < close[1] ? open > close[1] ? high - max(open, close) >= abs(open - close) * 3 ? min(close, open) - low <= abs(open - close) ? yellow :na :na :na :na )