lostkauze

Stoch Bitfinex

Similar to RSI Bitfinex, but Stoch version.

It applies Stochastic Oscillator to BTC longs/shorts ratio on Bitfinex. You can use the oscillator as you'd use Stoch:

- Divergences
- Oversold/overbought signals
- R/S on the indicator
- Trend indication
- etc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer