EduardoMattje

Adaptive Price Zone

The Adaptive Price Zone was developed by Lee Leib­farth in 2006, and it attempts to create a band for mean-reversal strategies. It works by taking the double-smoothed average of the volatility from 5 days and adding/subtracting it from the average price of the day ( hl2 ).

If you are planning to use it, remember that it changes throughout the day, so you might want to use an offset. You can also choose to use the true range for the volatility instead of the high and low difference.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?