KivancOzbilgic

Laguerre RSI

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Laguerre RSI is based on John EHLERS' Laguerre Filter to avoid the noise of RSI.

Change alpha coefficient to increase/decrease lag and smoothness.

Buy when Laguerre RSI crosses upwards above 20.
Sell when Laguerre RSI crosses down below 80.

While indicator runs flat above 80 level, it means that an uptrend is strong.
While indicator runs flat below 20 level, it means that a downtrend is strong.

Developer: John EHLERS
Author: KivancOzbilgic
Versionsinformation:
updated to v4 and added alarms for crossing over 20 and under 80 levels.
Versionsinformation:
Multiple Time frame option added

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?