KivancOzbilgic

Trailing Stop Loss MTF

Multiple Time Frame Version of Trailing Stop Loss Indicator


TRAILING STOP LOSS INDICATOR is a helpful tool for traders to help one of the greatest problems that they face: where to sell?

by using trailing stop loss you can easily decide and see possible downward movements and understand if you are in a safe zone.Using Trailing Stop Loss is just simple:

Go short/ Sell when price crosses down the indicator,
Stay on long position if prices are above the indicator.

The indicator is calculated from previous Lows and doesn't the value won't change until prices makes higher lows.


TURKISH EXPLANATION:
İz Süren Stop Loss İndikatörü

Adım 1- bu günün düşük fiyatından geriye doğru, daha düşük fiyatlı bir günle karşılaşıncaya kadar yatay bir çizgi çizin
bu sizin birinci countback’ iniz olacak.
Adım 2- bu yeni düşük günün düşük fiyatından geriye doğru tekrar bir başka düşük güne gelene kadar yatay bir çizgi
çekin. Bu sizin ikinci countback’ iniz olacak.
Adım 3- bu ikinci düşük günün düşüğünden ileri bu günkü tarihe kadar yatay bir çizgi çekin bu sizin talimat
verdiğinizde stop-loss noktanız oluyor.

Kural 1- asla aşağıya doğru stop koymayın. Eğer yeni stop-loss noktanız öncekinden daha düşükse onu atıyorsunuz.
Bu kural asla bozulmamalı.
Kural 2- countback çizginiz üzerindeki aynı düşük fiyata denk gelen günleri yok sayın. İkinci contback çizginizi çekmek
için ilkinden daha düşük bir nokta bulmalısınız. Eğer aynı düşük fiyata sahip bir çubuğa denk gelirseniz daha düşüğünü
buluncaya kadar devam edin. Gerçekten hepsi bu kadar. Bu kuralları uygulayarak stop-loss noktamızı her yeni günün
datası eklendikçe uzatabiliriz.

drive.google.com/open?id=13kFl8J...


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?