syntaxgeek

Ichimoku Oscillator

Fans of the Ichimoku cloud indicator may enjoy this lower study version.

It's all the exact same representation but the cloud is converted to an oscillation in histogram or classic cloud fill formats.

All of the original lines, except Kumo cloud lines, are provided but adjusted to be positionally accurate to the oscillation values.

The oscillation value is calculated simply by absolute subtraction of span a and b lines and as such become an additional width detection mechanism in what I consider to be a slightly cleaner display.

Since the entire cloud can be removed from the main chart, it's necessary to understand price location relative to the values which is calculated and displayed as the 'Price' plot. It is positionally accurate to the oscillation and cross signals can be observed.

My hope is that this serves as a foundation for others to create interesting Ichimoku lower study indicators, and to provide relief to traders looking for cleaner main charts.

I've done my best to ensure accuracy but if any issues are found please let me know.

Feedback and suggestions are welcome, enjoy.

@tradeseekers (YouTube, Twitter)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?