DuDu95

MA Simple Strategy with SL & TP & ATR Filters

Hello Guys! Nice to meet you all!
This is my second script!
This Logic is trend following logic, This detects long & short trends by comparing the value of MAs.
This fits to the longer time frame.

### Long Condition
1. Compare 4 MAs (you can chose MA Type)
- Shortest MA (MA 1)
- Shorter MA (MA 2)
- Normal MA (MA 3)
- Longer MA (MA 4)
2. If MA 1 > MA 2 > MA 3 > MA 4, then Enter Long Position
- ‘The arrangement of MAs in descending orders’ is the proxy of the long trend.

### Short Condition
1. Compare 4 MAs (you can chose MA Type)
- Shortest MA (MA 1)
- Shorter MA (MA 2)
- Normal MA (MA 3)
- Longer MA (MA 4)
2. If MA 1 < MA 2 < MA 3 < MA 4, then Enter Short Position
- ‘The arrangement of MAs in ascending orders’ is the proxy of the short trend.

### Close Condition
1. When trend Changes
- When (MA 1 > MA 2 > MA 3 > MA 4) breaks or (MA 1 < MA 2 < MA 3 < MA 4) breaks.
2. When the price hits the stoploss
3. When the price hits the take profit level (basically 50% of qty will be closed)

### Etc
1. Trend filter (ATR should be bigger than SMA of ATR)
- If the volatility of price is to small (ATR), then there could be false signal. To filter this out, I used the condition ‘ATR should be larger than SMA of ATR’.
2. Stoploss
- Enabled Stoploss based on ATR, Percent, Risk-Reward Ratio,
- Enabled Trailing Stoploss.
3. Choose MA Type
- You can choose MA Type

+ Thanks for the stoploss template @jason5480
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?